Dovozné mimo Trenčína maximálne do 20 km, cena podľa vzdialenosti + balenie. Informácia u telefonistky.
Rozvážame: Trenčín, Kubra, Kubrica, Opatová, Dobrá, Tr. Teplá, Tr. Stankovce, Tr. Turná, Zlatovce.
Priemerný čas donášky je 40 minút.

Map of Trenčín